Hlavní » Udalost Akce » Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych - přednáška

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych - přednáška

Datum konání
14. 11. 2017 - 18:00
Místo konání
V Úvalu 84
155 00 Praha
Česká republika
Upřesnění lokace
Fakultní nemocnice v Motole, Velká Posluchárna
Bližší informace

Cyril Höschl je český psychiatr. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, pak v pozici prezidenta Evropské fedrace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.

Bližší info na fb stránkách události:
https://www.facebook.com/events/1928690230790613

Tuto přednášku vám přináší náš Studijní klub.