Hlavní » O nás

O nás

Motolák

Studentský spolek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 


 Členská schůze 2021, Foto: Tomáš Jelínek

 

Vize

 

Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků, a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat, chceme pomáhat.

 

A nakonec chceme šířit dobré jméno fakulty, jako i celé univerzity, a tím se stát jedním z nejaktivnějších studentských spolků.

 

Mise

 

Misí Motoláku je s nadšením umožňovat kulturně společenský rozvoj studentů, připravovat pro ně sportovně-rekondiční aktivity, dále je podporovat při studiu a při dobrovolnicko-uměleckých  činnostech, kterými mohou zpříjemňovat život široké veřejnosti a získávat tak sympatie a důvěru k poslání budoucího lékaře.

 


Představenstvo Motoláku 2021/2022, Foto: Tomáš Jelínek