Hlavní » Články » Z lodního deníku Motolského parníku

Z lodního deníku Motolského parníku

20. červen 2023, Vltava, říční kilometr 52,0, přístav Praha - Na Františku

Je osmnáct hodin a pět minut, osobní výletní loď Cecilie zatím stále vyvázána ke břehu. Posádka již kompletní, zásoby proviantu rovněž. Na sluneční palubě probíhají ještě zkoušky zvukové aparatury, jinak je vše připraveno k plavbě.

Každoročně vyplouvá v druhé polovině června Motolský parník na svoji okružní cestu Prahou. Je to čas, kdy má většina studentů posledních ročníků už po státnicích a kdy jí nastávají poslední prázdniny studentské etapy života. Na palubách parníku se tak scházejí zejména právě čerství absolventi a současně i jejich učitelé, se kterými zde již zcela uvolněně, s úsměvem a v nadmíru příjemné atmosféře rozmlouvají na rozličná profesní i osobní témata.

      

 

19:10, ř. km 52,0

Cestující jsou naloděni. Po radiotelefonickém ohlášení plavidla a oznámení charakteru plavby a předpokládané délky jejího trvání, počtu cestujících a počtu členů posádky přijímáme od operátorky na kanále č. 80 přání šťastné plavby. Úvazy uvolněny, lodní šroub i pípy roztočeny. Vydáváme se proti proudu - pod Čechovým, Mánesovým a Karlovým mostem směrem ke smíchovské plavební komoře.

 

19:45, ř. km 53,8, PK Praha - Smíchov

Na kanále č. 9 dostáváme povolení ke vplutí do malé komory. Vrata do navazující velké komory jsou zavřená. Dvě menší osobní lodě na nás nečekaly a jsou již v polovině stoupání k hladině zdrže Štítkovského jezu. Amplifikovaná hudební produkce na sluneční palubě z důvodu potenciálního rušení okolí nadměrným hlukem dočasně (až do proplavení komorou) ustává.

Nedílnou součástí plaveb Motolského parníku je živá hudební produkce. Podobně, jako tomu bývá například ve Společenském sále během fakultních plesů, ji umělecky zajišťují naši studenti. Světové pecky nejrůznějších žánrů letos po většinu plavby nabízela na třetí - sluneční - palubě k poslechu, tanci i jako nenásilnou kulisu k rozhovorům kapela MedJam. Tu po uvítacím proslovu pana děkana ještě krátce vystřídalo žesťové trio absolventů (dvou čerstvých a jednoho méně čerstvého) Dokto3jo!, které se pokusilo o historicky poučenou interpretaci několika skladeb z dřevních dob jazzu - jak mohly znít třeba i na někdejších mississippských steamboatech.

       

       

21:25, ř. km 60,7

Po proplutí středním polem Barrandovského a středním polem Branického mostu („Most Inteligence“) provádíme obrat a zahajujeme plavbu po proudu. Na obratišti ř. km 54,5 - 54,6 provádíme za pomalu dopředného chodu ještě několik obratů, než se vydáme opět do smíchovské plavební komory a dále zdrží Helmovského jezu zpět do přístavu Na Františku, kde přídí proti proudu lehce přistáváme.

 

23:05, ř. km 52,0, přístav Praha - Na Františku

Dohrála hudba, zásoby piva a rumu vypity. Nástupní můstek dopadl na dlažbu náplavky, lodní stroj i hovory cestujících na obou přístupných palubách utichly. Motolský parník roku dvoutisícího dvacátého třetího úspěšně dokončil svoji cestu. Ahój za rok!

 

zápisky zapsal: Tomáš Mikyška
snímky nasnímal: Matouš Vokatý