Hlavní » Články » Velmi neoficiální zápisky z členské (s)chůze Motoláku

Velmi neoficiální zápisky z členské (s)chůze Motoláku

Aktuální epidemiologická situace členským schůzím nepřeje, bohužel, což zarmoutilo jistě celou členskou základnu. Situace nepřeje taky poschůzovým afterpárty – z toho naopak jistě nikdo smutný není, že? Přesně podle této premisy se řídil předseda Motoláku Tomáš Jelínek a rozhodl se, že online schůzi uspořádá, párty pouze přislíbí (bůůůůů). Na tyto sliby se ovšem mnozí zúčastnění nehodlali spoléhat a tak si již ke schůzi otevřeli něco na zpříjemněnou, naštěstí si většina ani nezapla kameru a tudíž mohla být všechna hlasování posléze prohlášená za právoplatná.

Schůzi jako každoročně započal předseda. Nutno konstatovat, že mu to šlo bravurně – jako každý rok barvitě ilustroval náš bohatý fakultní život, který se letos zatím nekoná. Poté se rozhodl představit jednotlivé vedoucí klubů a týmů tak, že se vlastně v průběhu schůze představí sami. Pak si řekl, že už těch kravin kolem bylo dost a dospěl k tomu nejdůležitějšímu – vybírání členských poplatků. Onu zanedbatelnou částku padesáti korun českých ospravedlnil tím, že všichni členové dostávají slevu na akcích Motoláku (které se prozatím nekonají), na těchto akcích také mohou získat cenné body zúročitelné v přihlášce na Erasmus (aktuálně pozastavený) či na IFMSA stáže (já už radši mlčím…). Nicméně i přes všechny nešvary nynějších časů se rozhodla spousta studentů tento členský poplatek v hodnotě jednoho (či lépe dvou) piv zaplatit.

Do Tomášova monologu o akcích, které se nekonají po chvíli vstoupila Klaudie Angerová a představila všem přítomným prvákům fakultní sbor Chorion. Aby dokázala, že fakultní sbor funguje zkrátka za jakýchkoliv podmínek, pustila nám video vydané k příležitosti 17. listopadu: Za svou pravdou stát! Po Klaudii jsem se slova na chvíli ujal já a skrz sérii trapnovtipů jsem se snažil někoho nalákat do redakce. Myslím, že to zabralo. Abych dovršil svůj výkon, po vzoru Tomáše jsem představil adventní koncert, který se letos taky konat pravděpodobně nebude.

Následovalo hlasování, letos přes aplikaci Slido. Ne, že by se doposud používaná aplikace Sežeň-3-prváky-a-nech-je-počítat v minulých letech neosvědčila, ale přeci jen ve virtuálním světě zvítězila první jmenovaná. V rámci kontroly toho, že všichni pochopili, jak mají hlasovat, vypustil Tomáš na web první otázku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr přibližně odpovídal našemu odhadu a tudíž nebylo pochyb o bezproblémovém průběhu voleb. Ještě před hlasováním o představenstvu pro rok 2020/2021 bylo potřeba trochu reflexe své činnosti (to neznamená jen flexit, jak to pochopil projekťák Tomáš Stejskal), tudíž se postupně všichni představili, zde uvádím pouze nejdůležitější body:

Klaudie Angerová (internistka) – mluví o tom, jak se chce těsněji semknout se studenty anglické paralelky (mandát obhájila).

Majda Lisá (externistka) – zdůrazňuje tzv. vitální motoláckou trias, kterou se za svého působení snažila uvést do praxe, tedy: hospody s trimeďákama, slevy na všechno a všude, každý medik by si měl najít svého fyzouše (mandát předává Františce Sedlecké).

Tomáš Stejskal (projekťák) – 5 minut květnatého monologu o projektech Motoláku a práci projekťáka, která zabere na každém projektu až dvakrát tolik času (sic!) jako tento monolog (mandát obhájil).

Ondra Hubálek (hospodář) – „Já už tady stejně dlouho nebudu…“ a také „Koupil jsem vám kávovar“ (mandát předává Martinu Martinčákovi).

Tomáš Jelínek (předseda) – „Všechno musí projít přese mě!“ Okay, I guess… Nicméně, Tomáš se rozhodl pro nadcházející období na funkci předsedy nekandidovat a i přes všechen diss v tomto článku (a že ho bylo) mu patří neskonalé díky za to, jak se pro Motolák nadřel. Teď to všechno čeká Matyáše Uvíru, který byl zvolen novým předsedou. Hodně štěstí!

 

Těšíme se na příští schůzi, která (proboha prosím) bude probíhat snad už v prezenční formě. Zatím doporučujeme následovat přístup naší již bývalé externistky Majdy…


 

 

 

 

 

 

autor: Richard Boček