Hlavní » Články » Dobronice očima Valerie Sečkařové

Dobronice očima Valerie Sečkařové

V pátek 9. září 2022 jsem spolu s ostatními prváky vyjela na seznamovací kurz do Dobronic u Bechyně. Všichni jsme se sešli na zastávce metra Opatov. Poté co jsme zkontrolovali, zda nikdo nechybí, jsme vyrazili. Cesta rozhodně neproběhla v tichu, naopak se ze všech stran ozývalo hučení bavících se studentů. Po příjezdu jsme se bez problémů rozdělili na dvojice a trojice a ubytovali jsme se na chatkách.

Hned po ubytování pro nás byl připraven vynikající oběd. Poté, co jsme si nacpali břicha, nám byli přiděleni starší studenti z fakultních spolků, kteří se s námi šli seznamovat v kruzích. Musím uznat, že hned po první hře jsem si zapamatovala všechna jména mých spolužáků a opadla ze mě nervozita. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do přednáškové místnosti a měli možnost poznat některé z našich budoucích profesorů. Obzvlášť přednáška pana profesora Kachlíka byla velice interaktivní. Den ještě zdaleka nekončil a studenti ze spolků si pro nás připravili skvělou bojovku v kruzích a poté jsme večer společně ukončili zpěvem u táboráku.

Druhý den po snídani jsme si vyslechli klíčovou přednášku o první pomoci, na kterou jsme po obědě navázali praxí. Poté následoval speciální adrenalinový závod extreme rush. Sice jsem se u něj pořádně zapotila, někteří i zfialověli, ale užili jsme si to. Po večeři nás čekala poslední přednáška dne od studentů aktuálního druhého ročníku, kteří nám blíže představili, co nás čeká a nemine v prváku. Dále jsme měli také možnost otestovat svoje hranice v alkoholové bojovce, jejíž výsledkem bylo poměrně velké množství spoře oděných lidí pobíhajících po areálu. V nočních hodinách probíhala zpočátku nevinná párty, která se později trochu rozohnila.

Třetí den jsme měli možnost vyzkoušet si reagovat na modelové situace první pomoci, které byly studenty ze spolků bezvadně připravené, a ještě lépe zahrané. Musím říct, že to byla skvělá zkušenost a rozhodně bych takovou aktivitu uvítala i někdy v budoucnu. Ani sportovní nadšenci se nenudili, neboť byl zorganizován volejbalový turnaj. Ve volném čase během dne jsme měli možnost utužovat naše kruhové i mezikruhové vztahy. Po večeři nás ještě čekala přednáška o fakultních spolcích a vyhlášení soutěží. Program tímto ale ještě nekončil, hráli jsme různé pijácké hry a zábava byla zaručena.

Poslední den se všichni úspěšně dali do kupy a sbalili. Rozloučili jsme se a v dopoledních hodinách vyrazili na cestu zpět do Prahy. Už se moc těším na nový život na 2. LF.

Valerie Sečkařová