Hlavní » Calendar » Calendar » Calendar » Seznam událostí a akcí

Seznam událostí a akcí

14 Listopad 2017

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych - přednáška

Cyril Höschl je český psychiatr. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, pak v pozici prezidenta Evropské fedrace lékařských akademií (FEAM).